Atenció al Client
93  193 01 93


QUE VALOREN ELS NOSTRES CLIENTS?

• Més de 20 anys d'experiència en la redacció de projectes d'obra, activitats instal·lacions.
• Una formació amb triple titulació que permet una visió global de la tècnica i àmplies atribucions professionals sense necessitat de participació d'altres tècnics.
• Despatx propi per a atendre-li personalment o desplaçament a les seves instal·lacions o en les dels seus clients per a avaluar in situ els temes a tractar.
• Assessorament tècnic i preavaluació de la promatica tècnica per a estudiar la viabilitat d'una possible obra, legalizació, instal·lació ...
• Seguiment i acompanyament en la tramitació davant de l'administració.
• Assessoria tècnica sense compromís.
• Pressupost sense compromís.
• Professionalitat garantida per la *pertinence a tres col·legis professionals i amb la possibilitat de visar els treballs.