Atenció al Client
93  193 01 93


QUE VALOREN ELS NOSTRES CLIENTS?

 • Més de 20 anys d'experiència en la redacció de dictàmens, valoracions i peritatges judicials.
 • Una formació amb triple titulació que permet una visió global de la tècnica i ofereix una base ferma de coneixement que fa més sòlids els arguments del dictamen judicial.
 • Despatx propi per a atendre-li personalment o desplaçaments les seves instal·lacions o en les dels seus clients per a avaluar in situ els temes a tractar.
 • La redacció de peritatges aproximant la tècnica als professionals del món de la Justícia per a facilitar la comprensió dels fets i de les conclusions a jutges i advocats.
 • Amplia experiència en compareixences judicials i especial facilitat per a transmetre al jutge el contingut dels informes.
 • Treball conjunt amb un advocat per a ajustar el contingut del peritatge a les necessitats del client, en l'enfocament de la demanda o contestació de la demanda.
 • Preavaluació de la problemàtica tècnica per a estudiar la viabilitat d'una possible demanda o contestació de la demanda.
 • Analisis de peritatges de la contrapart per a realitzar contrainformes i rèpliques de dictàmens així com possibles preguntes a plantejar en el judici.
 • Assessoria tècnica sense compromís.
 • Pressupost sense compromís.
 • Garantia de la col·legiació a tres col·legis professionals i pertinença a dues associacions de perits, amb la possibilitat de visar els treballs.